A través d'aquest lloc web , nosaltres ( Zabazoque SLU i els seus afiliats) oferim una plataforma en línia a través de la qual els propietaris d'embarcacions i amarraments i / o els seus representants legals , ofereixen les seves tarifes de preus de lloguer i els visitants de la pàgina web poden fer reserves.En dur a terme una reserva mitjançant Zabazoque SLU , entres en una relació contractual directa ( legalment vinculant ) amb el propietari i / o representant legal de l'embarcació o amarratge que has reservat .Des del moment en què fas la teva reserva d'una embarcació o amarratge , nosaltres actuem únicament com a intermediaris entre tu i el propietari de l'embarcació (en endavant l'embarcació ) , transmetent els detalls de la reserva a l'embarcació i enviant-te un correu electrònic de confirmació en representació de l'embarcació , amb les dades de la reserva i , si escau les dades bancàries , perquè puguis fer l'ingrés de la bestreta o totalitat de l'oferta que vols contractar .Aquest import el ingresses directament en un dels comptes del propietari de l'embarcació . En aquest moment , el propietari passa a ser el dipositari de les quantitats lliurades a compte ( ja siguin parcials o totals ) i per tant , els responsables legals .

Publicitat