D'acord amb les limitacions establertes en aquests termes i condicions, només ens fem responsables dels danys directes que pateixis, paguis o contreguis a causa de defectes atribuïbles a les nostres obligacions en referència als nostres serveis, fins a una quantitat total del cost total de la reserva, ">com s'indica en el correu electrònic de confirmació (ja sigui per un cas o per una sèrie de casos). No obstant això, ni nosaltres ni cap dels nostres directors, empleats, representants, subsidiaris, empreses afiliades, distribuïdors, afiliats, titulars de llicència, apoderats o altres persones involucrades en el procés de creació, patrocini i promoció de la pàgina i els seus continguts serà responsable de: (i) pèrdues o danys punitius, especials, indirectes o conseqüents, pèrdues de producció, de beneficis, ingressos, contractes, així com pèrdues o danys de clients o de reputació i pèrdues de demandes; (Ii) errors relatius a la informació (descripció incloent tarifes, disponibilitat i classificacions) de l'alojamientol disponible al nostre web; (Iii) serveis prestats o productes oferts per l'hotel; (Iv) pèrdues, danys o costos (directes, indirectes, conseqüents o punitius) que pateixis, contreguis o paguis, sorgits o relatius a l'ús, indisponibilitat o retard de la nostra pàgina web; o (v) per danys, pèrdues o costos (personals: ferides, mort, dany en la propietat, directes o indirectes, especials, conseqüents o punitius), que pateixis, contreguis o paguis, ja sigui a causa d'actes (legals), errors, infraccions, negligències (greus), mala conducta intencionada, omissions, incompliments, representacions errònies, responsabilitat extracontractual objectiva o (completa o parcial) atribuïble a l'embarcació (els seus empleats, directors, el personal, apoderats, representants o empreses afiliades) , incloent qualsevol cancel · lació (parcial), overbooking, vaga, força major o un altre acte fora del nostre control.

Publicitat