La informació que mostrem es basa en la informació que ens proporcionen els propietaris i / o representants legals de les embarcacions .
Encara que intentem que el nostre servei sigui el més precís possible , no podem verificar ni garantir que tota la informació sigui exacta , completa o correcta amb posterioritat. Tampoc ens fem responsables d'errors ( incloent errors patents i tipogràfics ) , interrupcions (a causa de caigudes temporals i / o parcials del servidor o reparacions , actualitzacions i manteniment del nostre lloc web o altres motius ) , informació imprecisa , enganyosa o falsa , o de la falta d'informació .
El propietari / representant legal és responsable en tot moment de la precisió , l'exactitud i la correcció de la informació ( tant descriptiva com la referent a tarifes i disponibilitat ) que apareix a la nostra pàgina web i no podem garantir que el propietari els modifiqui .
Els nostres serveis són únicament per a ús personal i no comercial . Per tant , no està permès revendre , realitzar deep -links , utilitzar , copiar, monitorar ( per exemple , spider , scrape ) , visualitzar, descarregar o reproduir el contingut, la informació , el programari, els productes o els serveis disponibles a la nostra pàgina web per a qualsevol activitat comercial o competitiva .

Publicitat