Per facilitar i garantir el procés, totes les reserves de lloguer d'embarcacions i amarraments, són supervisades pel personal competent de Zabazoque SLU i són necessaris uns passos d'obligat compliment per totes les parts i que acceptes des del moment que et registres i fas servir els nostres servicos i que et detallem:

Quan un usuari formalitza una prereserva, rebràs un correu electrònic comunicant t'ho, perquè tinguis en compte que durant les pròximes 72 hores, la nostra petició de reserva sobre la teva oferta tindrà prioritat sobre qualsevol altra petició o reserva que tinguis en aquesta embarcació o amarratge i per al període ofert, respectant les condicions i característiques que vas realitzar en la teva oferta o tarifa de preus.
En el transcurs d'aquest període de 72 hores, és la teva responsabilitat contactar amb l'usuari per formalitzar, de la manera que estimis oportuna, la teva relació amb el client.

Publicitat