Primer ens ho hauràs de comunicar al més aviat perquè realitzem les consultes pertinents amb l'usuari client.

Després i segons el que trobes estipulat en les teves condicions particulars de cancel · lació del lloguer de la teva embarcació, procediríem a no emetre la factura per aquesta reserva específica i si és el cas, et ingresariamos les quantitats corresponents a la factura que et haviem emès, sempre que ens donés conformitat el client usuari afectat i fossin d'acord amb les teves condicions particulars de cancel · lació.

En cap cas ens responsabilitzem de la no presentació i pagament dels imports pendents de l'usuari client de la reserva de lloguer de la teva embarcació o amarratge, ni dels perjudicis que això pugui ocasionar.

Publicitat