Només hi ha tres situacions en què et podem donar de baixa del sistema:

  1. Si no respectes les normes i condicions del sistema en tots i cadascun dels seus apartats, reflectits com preguntes i respostes a la nostra web.
  2. Si falseas la informació, característiques o condicions d'una reserva i no modifiqueu les dades, informació i / o caracterísiticas perquè siguin correctes pels que se't van donar d'alta al sistema de reseves i ofertes o per les quals es va formalitzar una pre-reserva i / o reserva
  3. Si no respectes les condicions i caracterísiticas d'una oferta, pre-reserva o reserva ia petició nostra, no t'adones de moment els possibles errors, deficiències, característiques i condicions que trobem detectat.


Per preservar els drets dels usuaris clients, ens guardem la potestat d'establir les mesures legals oportunes si així ho estimásemos oportú i entenguéssim que has ocasionat un perjucio a losclientes usuaris.

Publicitat