C.G. Lloguer i venda d'embarcacions

Només hi ha tres situacions en què et podem donar de baixa del sistema:

  1. Si no respectes les normes i condicions del sistema en tots i cadascun dels seus apartats, reflectits com preguntes i respostes a la nostra web.
  2. Si falseas la informació, característiques o condicions d'una reserva i no modifiqueu les dades, informació i / o caracterísiticas perquè siguin correctes pels que se't van donar d'alta al sistema de reseves i ofertes o per les quals es va formalitzar una pre-reserva i / o reserva
  3. Si no respectes les condicions i caracterísiticas d'una oferta, pre-reserva o reserva ia petició nostra, no t'adones de moment els possibles errors, deficiències, característiques i condicions que trobem detectat.


Per preservar els drets dels usuaris clients, ens guardem la potestat d'establir les mesures legals oportunes si així ho estimásemos oportú i entenguéssim que has ocasionat un perjucio a losclientes usuaris.

Per facilitar i garantir el procés, totes les reserves de lloguer d'embarcacions i amarraments, són supervisades pel personal competent de Zabazoque SLU i són necessaris uns passos d'obligat compliment per totes les parts i que acceptes des del moment que et registres i fas servir els nostres servicos i que et detallem:

Quan un usuari formalitza una prereserva, rebràs un correu electrònic comunicant t'ho, perquè tinguis en compte que durant les pròximes 72 hores, la nostra petició de reserva sobre la teva oferta tindrà prioritat sobre qualsevol altra petició o reserva que tinguis en aquesta embarcació o amarratge i per al període ofert, respectant les condicions i característiques que vas realitzar en la teva oferta o tarifa de preus.
En el transcurs d'aquest període de 72 hores, és la teva responsabilitat contactar amb l'usuari per formalitzar, de la manera que estimis oportuna, la teva relació amb el client.

Primer ens ho hauràs de comunicar al més aviat perquè realitzem les consultes pertinents amb l'usuari client.

Després i segons el que trobes estipulat en les teves condicions particulars de cancel · lació del lloguer de la teva embarcació, procediríem a no emetre la factura per aquesta reserva específica i si és el cas, et ingresariamos les quantitats corresponents a la factura que et haviem emès, sempre que ens donés conformitat el client usuari afectat i fossin d'acord amb les teves condicions particulars de cancel · lació.

En cap cas ens responsabilitzem de la no presentació i pagament dels imports pendents de l'usuari client de la reserva de lloguer de la teva embarcació o amarratge, ni dels perjudicis que això pugui ocasionar.

Publicitat