C.G. Continguts bloc i esdeveniments

Abans d'enviar un comentari , enllaç , article , imatge o vídeo vostè accepta que :

 1. Per respectar les normatives del registradors dels dominis .CAT, l'idioma principal escollit per a les publicacions en fcv.cat és el català. Vostè pot publicar en qualsevol idioma però ens autoritza a realitzar una traducció dels seus continguts i qu'els publiquem com a primera opció, si així ho estimem oportú.

 2. Acepta la plena responsabilitat pel contingut que vostè enviï i utilitza aquesta funció només amb fins lícits i personals

 3. No utilitzarà aquesta funció amb fins comercials excepte amb una autorització expressa mijançant document acreditatiu de Zabazoque SLU

 4. No utilitza aquesta funció per realitzar pràctiques deshonestes com LinkFarm , enllaços a adreces de dubtosa reputació o penalitzades pels principals cercadors web , Phising , Maleware , etc

 5. No publica comentaris difamatoris , abusius , ofensius , racistes , sexistes , amenaçadors , vulgar , obscè , d'odi o d'una altra manera inapropiats , o envia comentaris que constituiran una ofensa criminal o donar lloc a responsabilitat civil o penal ni pública o posa a disposició qualsevol material duplicat ni que estigui protegit per drets d'autor , marca comercial o altre dret de propietat sense el permís exprés del propietari dels drets d'autor , marca registrada o qualsevol altre dret de propietat

 6. Avalua per si mateix l'exactitud de qualsevol opinió , consell o bé el contingut i es compromet a rectificar i modificar els errors i / o imprecisions per millorar la veracitat dels mateixos, en el menor temps possible

 7. Ens autoritza i cedeix els seus drets per distribuir i copiar total o parcialment els continguts per millorar la distribució i abast social dels mateixos

 8. Donat el caràcter gratuït que oferim a fcv.cat per a la publicació de continguts, comentaris i esdeveniments, exigim reciprocitat i vostè l'accepta sense compensació econòmica alguna

 9. Si vostè decideix donar-se de baixa del sistema, tots els seus continguts seran traslladats a un usuari genèric amb la seva autorització expressa per a fer l'ús que estimem oportú si bé, només prèvia petició per part seva, inclouríem dins del contingut en fcv.cat, un enllaç "nofolow" a la url que l'identifiqui com a autor.

 10. Vosté acepta que a la xarxa fcv.cat hem decidit acollir-ens a la llicència Creative Commons de tots continguts de la xarxa de blogaires de fcv.cat. Aixó vol dir que per defecte, tots els contigunts que no tinguin signats els drets d'autor, tindrán la llicencia de Reconeiximent y Compartir amb la Mateixa Llicènsia de les obres derivades. (CC-BY-SA).

  A més, els autors podrán signar els seus continguts amb qualsevol d'aquestes llicencies, inclossa la llicencia COPYRIGHT (només per al seus continguts).

   Drets d'autor més restrictius:

  • Copyrights : Tots els drets reservats. Normalment portarán l'any y el nom del autor o entitat.

   

Publicitat